Φ. ΚΡΕΜΜΥΔΑΣ - Φ. ΔΩΡΗΣ
ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Επικοινωνία

(++30210) 3636084 - 3621482 - 3607633 - 3644433
Ακαδημίας 37
TK 106 72 Αθήνα
Ελλάδα


EMAIL

info@kremlaw.gr


Κατηγορίες εξειδίκευσης της δικηγορικής εταιρείας

Company Law – Business Transactions
Here some details

Litigation – Arbitration
Here some details

Family and Inheritance Law
Here some details

Property Law
Here some details

Labour Law
Here some details

Intellectual Property
Here some details

Banking Finance – Tax
Here some details