Φ. ΚΡΕΜΜΥΔΑΣ - Φ. ΔΩΡΗΣ
ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Επικοινωνία

(++30210) 3636084 - 3621482 - 3607633 - 3644433
Ακαδημίας 37
TK 106 72 Αθήνα
Ελλάδα


EMAIL

info@kremlaw.gr


ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗΣ ΜΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Η Δικηγορική Εταιρεία «Φ. Κρεμμύδας - Φ. Δωρής και Συνεργάτες» είναι μια ελληνική δικηγορική εταιρεία που ιδρύθηκε το 2002 και αποτελεί εξέλιξη του δικηγορικού γραφείου που ξεκίνησε το 1968 ο δικηγόρος Φώτης Κρεμμύδας.
Η δικηγορική εταιρεία «Φ. Κρεμμύδας - Φ. Δωρής και Συνεργάτες» είναι μια από τις μεγαλύτερες δικηγορικές εταιρείες με έδρα στην Αθήνα. Ασχολείται με υποθέσεις τόσο ελληνικού όσο και διεθνούς δικαίου.  Οι κύριοι τομείς δραστηριότητάς της σε διεθνές επίπεδο είναι σε εταιρικά και εμπορικά θέματα και διεθνείς επιχειρηματικές συναλλαγές, ενώ στην Ελλάδα καλύπτει κάθε πτυχή του αστικού και εμπορικού δικαίου, καθώς και άλλους τομείς δικαίου.
Κατά την τελευταία δεκαετία η εταιρεία παρουσιάζει σταθερή ανοδική πορεία και σήμερα αποτελείται από ένα σημαντικό αριθμό δικηγόρων, που υποστηρίζεται από το απαραίτητο διοικητικό και γραμματειακό προσωπικό.
Η πολιτική της εταιρείας είναι να παρέχει στους πελάτες της άμεσες και αποτελεσματικές συμβουλές και υπηρεσίες.  Στο πλαίσιο αυτό και για να εξυπηρετήσει αποτελεσματικά τις νομικές ανάγκες των πελατών της, η εταιρεία ενθαρρύνει την εξειδίκευση των δικηγόρων της.  Όλες τις υποθέσεις που ανατίθενται στην εταιρεία τις χειρίζονται δικηγόροι με το κατάλληλο υπόβαθρο και εμπειρία.
Η εταιρεία αναλαμβάνει ένα διαφορετικό σύνολο πελατών, από εταιρείες του δημόσιου τομέα έως μικρές επιχειρήσεις και από μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς έως μεμονωμένους επιχειρηματίες, ενώ σταθερά ασχολείται με υποθέσεις ιδιωτών.
Οι πελάτες μας δραστηριοποιούνται σε ευρύ φάσμα επιχειρήσεων, όπως κατασκευαστικές, παραγωγής ενέργειας, παροχής υπηρεσιών υγείας, χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, παραγωγής τροφίμων κλπ.
Οι δικηγόροι μας εκπροσωπούν πελάτες σε συναλλαγές σε όλο τον κόσμο και η πρακτική της εταιρείας αντανακλά την ευρεία εμβέλεια και τα πολύπλευρα ενδιαφέροντά της για τη δραστηριότητα των επιχειρήσεων σε μια παγκοσμιοποιημένη οικονομία.

Η φήμη και η σταθερότητα της δικηγορικής εταιρείας αποδεικνύονται από την πληθώρα των πελατών, το αντικείμενο των υποθέσεων που αναλαμβάνει, καθώς και από τις μακροχρόνιες σχέσεις με πολλές από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένων πολυεθνικών εταιρειών, ελληνικών επιχειρήσεων, επιχειρήσεων δημοσίου τομέα, μη κερδοσκοπικών οργανώσεων καθώς και ιδιώτες.